Kontakt

Sebastian Kularski / Kurator wystawy

strona merytoryczna i artystyczna wystawy

Piotr Chrabelski / Menager

promocja i marketing

Dorota Musiał

materiały graficzne, oferta dla grup zorganizowanych

Magdalena Grzywacz

media społecznościowe

e-mail: aflopaart@aflopa.pl